2019/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ

2019/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ

Değerli Üyemiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019/Haziran ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, Bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,04 ve Son 36 aylık dönemde ise Genel Yİ-ÜFE % 77,69 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2019/2. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması: 2019/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 457,16 2016/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 257,27 Son 36 Aylık Genel Yİ-ÜFE artışı (457,16/257,27) % 77,69 Bu değerlere göre; 2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir anlatım ile her iki değerdeki artış oranının birlik