Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

 

NOT: Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak Müşavir raporlarınız,
İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarakta düzenlenebilir. 
Tüm raporlarınızın inceleme bölümü ve sonuç başlığı altında özvarlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödenmesi ve TTK 376. maddeye göre korunduğu dip notu ile yazılması olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır.

 

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu

Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

KOBİ Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Sermaye Azaltmada SMMM Rapor Örneği

Sermaye Azaltmada Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Rapor Örneği

Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) SMMM Rapor Örneği

Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) Tasfiye Memuru / Memurları Rapor Örneği

Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Rapor Örneği

Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu

Tam Bölünme, SMMM Rapor Örneği

Kısmi Bölünme, SMMM Rapor Örneği

Normal Birleşme, SMMM Rapor Örneği

Kolay Birleşme, SMMM Rapor Örneği

Tür Değişikliği, SMMM Rapor Örneği