İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları

İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları

YAP-SAT

KAT KARŞILIĞI

HASILAT PAYLAŞIMI

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV ORANLARI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

 

· Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan İnşaatlar

· Başkaları Adına Yapılan İnşaatlar

· Özel İnşaatlar

· İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla(Kullanmak/Kiraya Vermek) Yaptıkları İnşaatlar

· Satmak Amacıyla Yapılan Özel İnşaatlar

· Yap – Sat Uygulaması

· Yap-Sat Şeklindeki Özel İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

· İşletmelerin Aktifte Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar

· Kat Karşılığı İnşaat İşleri

· İnşaat Sözleşmesinin Önemi

· İnşaat İşlerinde Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti Usul Ve Esasları

· Kat Karşılığında Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu

· Gerçek Kişilerde Şahsi Mülke Konu Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu

· Aktife Kayıtlı Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu

· Yap-Sat Veya Kat Karşılığı Şeklindeki Özel İnşaatlarda Topraktan Satışlarda Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Uygulaması

· Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Uygulaması

· Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

· Kat Karşılığında Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması

· Arsa Paylarının Karşılığında Teslim Edilen Daire Veya İşyerleri Dışında , Arsa Sahibine Yapılan Nakdi Veya Ayni Ödemelerin Yüklenici Açısından Muhasebe Uygulaması

· Arsa Sahibine Teslim Edilen Yerler İçin KDV Uygulaması Ve Fatura Konusu, Faturanın Düzenlenmesi

· Arsa Payı Devrinin, Arsa Payı Karşılığında Teslim Alınan Daire Veya İşyerlerinin Arsa Sahibi Açısından Vergisel Boyutu

· Kat Karşılığında Yüklenicinin Birim M2 Maliyetinin Hesaplanması

· Özel İnşaatlarda KDV Uygulaması, KDV Oranları

· 150 M2 Net Alan Konusu, Faydalı Alan Tespitinin KDV Açısından Önemi

· Daire Veya İşyerlerinin İşletmeden Çekilmesi- Yüklenicinin Kendisine Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Konusu

· Hasılat Paylaşımı Esası Uygulaması

· Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu

· Hasılat Paylaşımı Esasında Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Konusu

· Özel İnşaatlarda Geçici Vergi Uygulaması

· Özel İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmetleri Faturalarının Muhasebe Uygulaması, KDV İndirimi Konusu

· İnşaat Taahhüt İşleri

· Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşmenin Önemi

· Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşleri

· Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

· Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşleri

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

· Gelir Vergisi Kanunu Madde/42-43-44

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması

· Vergi Tevkifatı (Stopaj) Konusu

· İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

· Sözleşmeye Göre Başladığı Yılda Bitirilecek Olan İnşaat Taahhüt İşinin İzleyen Yıla Sarkması Durumunda Stopaj Uygulaması

· Sözleşmeye Göre Yıllara Yaygın Biçimde Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin, Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Stopaj Uygulaması

· Hakediş Belgesi / Hakediş Faturası

· Geçici Kabul – Kesin Kabul

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde İşin Bitimi

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Hesaplanması

· Geçici Kabulden Sonra Yapılan İşlerle İlgili Muhasebe Ve Vergi Uygulaması

· Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin, Stopajların Mahsup Ve İadesi

· İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar

· Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

· Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

· İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması

· İş Ortaklıklarında Stopaj Uygulaması

· İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı

· Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

· Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı

· Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası

· Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası