Büro Adres Değişikliği

Büro Adres Değişikliği

 

  • Dilekçe
  • Vergi dairesi yoklama tutanağı fotokopisi
  • Büro tescil belgesinin aslı
  • 1 adet fotoğraf

ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

  • Dilekçe
  • Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
  • Büro tescil belgesini aslı