Kayıt Silme

Kayıt Silme

 

 VEFAT

 • Dilekçe. (varisleri tarafından kayıt sildirme talep dilekçesi)
 • Ölüm kağıdı (gömü belgesi)
 • Ruhsat ve Kimlik aslı
 • Büro Tescil Belgesi (bürosu var ise)
 • Kaşe (var ise)
 • Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı

FESİH

 • Dilekçe  (Meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
 • Ruhsat ve Kimlik aslı
 • Büro Tescil Belgesi (bürosu var ise)
 • Kaşe (var ise)
 • Kapanış tarihine kadar müşteri listesi

 YMM OLDUĞUNDA KAYIT SİLME İŞLEMİ

 • Dilekçe (Meslek Mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
 • YMM Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • SMMM Ruhsat Aslı
 • Mesleki Kimlik Kartı Aslı
 • Büro Tescil Belgesi Aslı
 • Kaşe