Ortaklık Kaydı

Ortaklık Kaydı

  • Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 Suret)(Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve ortaklık için dolduracaktır.)
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi.
  • Ortaklık sözleşmesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Müşteri Listesi
  • Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvuru olmayan imza yetkili ortaklar için )
  • Kaşe Bedeline İlişkin Dekont