Sınavların Açıklanma Tarihleri

Sınavların Açıklanma Tarihleri

Sınavların Açıklanma Tarihleri

SMMM, YMM, Özel SMMM Sınavı,

ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri ve Staja Giriş Sınavları Açıklanma Tarihleri

Sınav Dönemi

Sınav Tarihleri

Sınav Türü

Sınav Sonucun Açıklanma Tarihi

2019/2

29 Haziran 2019

Staja Giriş Sınavı

 29 Temmuz 2019

2019/1

25 Nisan - 5 Mayıs 2019

YMM Sınavı

 1 Temmuz 2019 (Açıklandı)

2019/2

6-7 Temmuz 2019

SMMM Sınavı

 9 Eylül 2019

2019/2

7 Temmuz 2019

Özel SMMM Sınavı

 9 Eylül 2019

2019/2

7 Temmuz 2019

ABC Grubu Staj Değ.

 9 Eylül 2019

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği'nin, 17.maddesine gereğince, SMMM ve YMM Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde açıklanır. Sınava girenlerin sayısında artış olması halinde sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi gün uzatılabilir.