Toplantı Duyuruları

Edirne Serbest Muhasbeci Mali Müşavirler Odası 06.05.1990 tarihinde Park Otelde; toplanılarak geçici izin belgeleri dağıtım töreninde yapılan oylamam neticesi müteşebbis heyetin 06.05.1990 tarih ve 1 sayılı kararı ile;

1-SMM Başkan Sabri TAŞKIN, ikinci Başkan Kenan KAYA, Sekreter ALi BOYACIOĞLU, Muhasip Üye Ziya Ragıp ÇAĞATAY Üye Ergin NURAT, başkanlık, yardımcılık ve üyelik görevlerine seçilmişlerdir.

10 Haziran 1990 tarihinde yapılan seçimle yönetim kurulu oluşturulmuştur.